Natuursteenbenamingen

natuursteenbenamingenElke natuursteen heeft een wetenschappelijke naam en één of meerdere handelsnamen. Door het grote aanbod van natuursteensoorten leidt het onzorgvuldig gebruik van natuursteennamen tot verwarring. Helaas komt dat regelmatig voor.

Wetenschappelijke naam

De wetenschappelijke naam is altijd een groepsaanduiding en niet de naam voor één natuursteen. Tot bijvoorbeeld de marmers behoren vele honderden natuurstenen, die onderling sterk kunnen verschillen in uiterlijk en eigenschappen.

Miscommunicatie

Het onjuist gebruik van wetenschappelijke namen leidt in de praktijk vaak tot miscommunicatie. Immers, architecten, aannemers, natuursteen vakmensen en consumenten hebben allemaal een ander kennisniveau waar het deze benamingen betreft. Zo worden stenen verkeerd benoemd, of wordt een steengroep onjuiste eigenschappen toegedicht. Graniet wordt bijvoorbeeld wel gebruikt als verzamelbegrip voor alle stollinggesteenten en gneizen. Met marmer worden ook alle sedimentgesteenten bedoeld. En Petit Granit is geen granietsoort, maar een handelsnaam voor Belgisch Hardsteen (een kalksteensoort).

In het algemeen is bij het gebruiken van handelsnamen de kans op miscommunicatie kleiner. Er is dan geen geologische kennis noodzakelijk en er wordt één specifieke steen mee aangeduid (niet een steengroep).

Handelsnaam

natuursteenDe handelsnaam is de naam waaronder de steen wordt verkocht. De benamingen zijn deels historisch zo gegroeid. Ze vertellen iets over de steenkleur of de vindplaats. Zo komt Anröchter Grünstein uit Anröchte in Duitsland. Vaak liggen er ook commerciële redenen aan ten grondslag. Italië heeft bijvoorbeeld naast de productie uit eigen groeven ook veel natuursteen geïmporteerd en doorverhandeld. Aan de handelsnamen van geïmporteerde stenen worden soms begrippen als verde (groen) en scuro (donker) toegevoegd. Daarmee wordt dan de suggestie gewekt dat het Italiaanse natuurstenen zijn. Ook hebben tussenhandelaren en zagerijen zichzelf in de markt willen onderscheiden door een steen een (iets) andere handelsnaam te geven.

Het komt voor dat één natuursteen meerdere handelsnamen heeft. Zo wordt de natuursteen Labrador Licht ook wel Blauwe Labrador of Labrador Blue Pearl genoemd. Uit één groeve of uit een aantal dicht bijeengelegen groeven komen soms natuurstenen met een (licht) afwijkend uiterlijk. Deze zogenoemde varianten krijgen meestal ieder een eigen handelsnaam, bijvoorbeeld Labrador Donker.
Kwalijk wordt het als een nieuwe onbekende natuursteen dezelfde naam krijgt als goede en bekende natuursteen waar die op lijkt. Overigens gebeurt dit ook volop bij natuursteenimitaties, gemaakt van bijvoorbeeld composiet en keramiek. Soms krijgt de handelsnaam dan nog wel de toevoeging ‘new’.

De landen van de EU hebben de officiële handelsnaam van hun natuursteensoorten vastgelegd in de norm NEN-EN 12440. Daarin wordt naast de handelsnaam, de wetenschappelijke naam, kleur en vindplaats vermeld. Deze norm is niet vrij van fouten, maar toch een grote stap naar meer eenduidigheid.

KennisCentrum Steen heeft specifiek voor de Nederlandse markt de Natuursteen-90 uitgegeven.

De Natuursteen-90

De Natuursteen-90 is een collectie van 90 natuursteenmonsters met objectieve productinformatie.

De steensoorten laten een dwarsdoorsnede zien van het ruime natuursteen aanbod in Nederland. Verder bevat de Natuursteen-90 algemene informatie over natuursteen en per steen een praktisch productblad.

Natuursteen-90 biedt inspiratie bij het ontwerp, helpt bij het maken van de juiste materiaalkeuzes en kan dienen als onafhankelijke referentie in de communicatie tussen verschillende (bouw)partijen. Voor een natuursteenbedrijf is het bovendien een voorlichtingsmiddel voor in de showroom. Voor het onderwijs is het een praktisch lespakket dat geschikt is voor aanschouwelijke kennisoverdracht, zelfstudie en het uitwerken van studieopdrachten.

De Natuursteen-90 is exclusief beschikbaar voor:
• opdrachtgevers: vastgoed- en projectontwikkelaars, overheidsdiensten
• ontwerpers: architecten- en ingenieursbureaus
• docenten en studenten van bouwgerelateerde opleidingen
• aanbieders: natuursteen vakbedrijven ingeschreven bij het KennisCentrum Steen